Bu eğitimde firma taleplerine göre; “Yönetici ve Liderlik Eğitimleri” , “İşbaşında Koçluk & Mentorluk Eğitimleri”, “Koçluk Eğitimi”, “Fasilitasyon Teknikleri “, “Perakende Matematiği”, “Liderlik Eğitimi”, “Stratejik Planlama Eğitimi”, “Proje Yönetimi Eğitimi”, “Eğiticinin Eğitimi”,”Kurumsal Karne ve Balanced Scorecard Eğitimi”, “Etkili İletişim ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi”, “Kriz Yönetimi Eğitimi”, ” Uygulamalı Çatışma Çözme “, “Stratejik İletişim Eğitimi”, “Beden Dili Eğitimi”,”Uygulamalı Takım Çalışması Eğitimi”, “Stresle Başa Çıkma, Sağlıklı ve Etkili Yaşam Eğitimi”, “İmaj Yönetimi”, “Bütünleşik Yönetim Sistemleri Eğitimi”, “İnovasyon”,”Bireysel Öneri ve Takdir Tanıma Sistemi Eğitimi” firma ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlanmaktadır.