Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat  Dış Ticarete Giriş ve Tanımlar, Dış Ticarette Uluslararası  Düzenlemeler, Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları, İthalat Mevzuatı ve Uygulamalar, İhracat Mevzuatı ve Uygulamalar, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulamaları, Dış Ticarette Teşvik ve Devlet Yardımları, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri, Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri, Ticarette Risk ve Risk Yönetimi, Kambiyo Mevzuatı, TPKK Kanunu, 32 Sayılı Karar ve İlgili Tebliğler