Bu eğitimi almak isteyen kişiler; İş Sözleşmeleri/Sona Erme Süreçleri, Ücret ve Ek Ödemeler, İzinler, Özel sağlık Siğortası ve BES katkı Payı Ödemeleri, Ücret Bordrosu Düzenleme, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Güvenliği ve Sağlığı Uygulamaları konularında bilgi sahibi olur.