Sürdürülebilir Süreç Yönetimi eğitiminde firma süreçleri tanımlanmakta, seviyelerine göre yeniden tasarlayabileceğiniz performans göstergelerini tanımlayarak süreçler ile strateji, kaynaklar ve projeler arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve sürdürülebilir süreç yönetiminin katma değeri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Eğitim içerikleri firmaların talepleri doğrultusunda farklılaştırılmaktadır.