Keyboard 338507 1920

Bağ-Kurluya Müjde!!

Borçlarıyla boğuşan,sigortalılığından dolayı kamuya olan prim  borçları gereği sağlıktan yararlanamayanlar için büyük avantajlar sağlayan af nihayet yürürlüğe girdi.

Kimler Yararlanabilir:
-30.04.2015 Tarihi itibariyle 12 Ay ve daha fazla süreyle      prim borcu olanlar.
-Esnaf ve Sanatkarlar
-Tarım ve Çiftçi Bağ-Kurluları
-Prim borçlarını Yapılandıranlar ve Yapılandırma iptali için başvuruda bulunanlar

 

30/04/2015 Öncesi Bağ-Kur Borçlarınızı Nasıl  Sildirirsiniz?
30/04/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunlar  uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirmemeleri halinde, 1/5/2015 – 31/7/2015 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Üç Aylık Sürenin Beklenilmeksizin Bağ-Kur Borçlarının Durdurulması:

 

30/04/2015 tarihi itibariyle Bağ-Kur ‘a 12 aydan fazla borcu bulunanlar, 3 aylık ödeme süresini beklemeksizin borçlarından kurtulmak istiyorlar ise , bu süreyi beklemeden bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine borç sildirme talebinde bulunarak 31/07/2015 tarihinden önce borçlarından kurtulabilirler.

6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Prim Borçlarını Yapılandıranların Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

 

30/04/2015 itibariyle 12 aydan fazla Bağ-Kur borcu bulananlardan,6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat ederek prim borçlarını  yapılandıranların, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. 6552 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Prim Borçlarını 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Taksitlendirenlerin Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi:

 

30/04/2015 itibariyle 12 aydan fazla Bağ-Kur borcu bulananlardan,6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında prim borçlarını taksitlendiren ve tecil talebi bozulmamış olanların, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde Bağ-Kur borçlarından kurtulabilirler.

30/04/2015 İtibariyle Durdurulan Sigortalılığın 01/05/2015 İtibariyle Başlaması:

 

Şayet;01/05/2015 tarihi itibariyle Bağ-Kur luluğunuz devam ediyor ise, Geçici 63 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibariyle yeniden başlatılır” hükmü gereği sigorta başlangıcınız  01/05/2015 tarihi baz alınarak (06-işe başlama) kod ile  devam edecektir.

Sildirilen Bağ-Kur  Sigortalılık Sürelerinin Geri Kazanılması:

 

30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların, daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır.

Bağ-Kur Borçlarının Silinmesi Ne Gibi Avantajlar Sağlayabilir:

—–Bu aşamada borçlarımızı sildirmenin genel kamu alacağından kurtulmanın yanında sizlere sağlayacağı avantajlarda bulunmaktadır. Borçlarından arınanlar sigortalılıkları devam ediyorsa,devam eden ayların Bağ-Kur primlerini süreleri içerisinde ödeyerek sağlıktan yararlanma haklarına kavuşurlar.

—-SSK kapsamında emekli olmak isteyenler  bu affı avantaja çevirebilirler, nasıl mı; mecburiyetten veya isteyerek Bağ-Kur kapsamına girenler erkeklerde 9000 gün kadınlarda ise 7200 gün prim ödeyerek emekli olacakken bu aftan yararlanarak şayet kalan Bağ-Kur süreleri 1260 günün altında ise ve öncesinde de 1260 günden fazla SSK lılığı var ise doğrudan tekrar SSK kapsamına girerek yaşına ve sigortalılığına bakılmak koşuluyla Bağ-Kur ‘ a nazaran daha düşük primlerle emekli olabilirler.

—-2000 yılından sonra Bağ-Kur’lu olmuş fakat hiç ödeme yapmamış kişilerin 2000 yılı öncesindeki primleri SSK dan veya Bağ- Kur’dan emekli olmak için yeterli ise bu aftan yararlanarak 2000-2015 yılları arasındaki  sigortalılık sürelerini sildirerek daha fazla emekli maaşı alabilirler. Çünkü 2000 yılından itibaren emeklilik maaşı bağlama oranları günümüze kadar azalarak gelmiştir.

 

“Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek,Kurum alacakları içerisinde yer almaz. “

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir